Weingartner, Felix

Felix von Weingartner
Weingartner, Felix, austrijski dirigent, skladatelj i glazbeni pisac (Zadar, 2. VI. 1863 – Winterthur, 7. V. 1942). Jedan od najvećih dirigenata svojega vremena, osobito se isticao izvedbama klasičnoga i romantičkog repertoara. Skladao opere na vlastita libreta (slijedio R. Wagnera), 7 simfonija, simfonijske poeme, koncerte za violinu i violončelo, gudačke kvartete, klavirska i zborska djela. Objavio nekoliko knjiga (na primjer O dirigiranju, 1896).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: