Windsor

Windsor, kraljevski dvorac
Windsor, grad u grofoviji Berkshire, juž. Engleska, 30 km z od središta Londona; 31 200 st. Rezidencijalno i turist. središte; manja ind. i nakladnička djelatnost. Crkva sv. Ivana Krstitelja, grad. vijećnica. Poznati kralj. dvorac (Windsor Castle) iz XI. st. (poslije nadograđivan) koji se prostire na površini od 5 ha. Naseljenost od rim. doba. U ranom sr. vijeku rezidencija Eduarda Ispovjednika, koji ga ustupa Westminsterskoj opatiji. Vilim I. Osvajač podiže u njegovoj blizini dvorac, oko kojega se razvija novo naselje, koje 1277. dobiva grad. prava (New Windsor). U sklopu dvorca nalazi se starogot. crkva St. George Chapel (XV. st.), Albert-Memorial Chapel s grobovima engl. vladara, a u parku je mauzolej kraljice Viktorije. Danas je dvorac privatna rezidencija kralj. obitelji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: