Agnese, Battista

Battista Agnese, Karta Crnog mora, 1544.
Agnese, Battista, talijanski kartograf (Genova, 1514 – Venecija, 1564). Jedan od najpoznatijih crtača → portulana; sačuvani atlasi na pergameni.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: