Yamamoto, Isorohu

Isorohu Yamamoto
Yamamoto, Isorohu, jap. admiral (Nagaoka, 4. IV. 1884 – Solomonski otoci, 18. IV. 1943). Sudionik rus.-jap. rata 1904–05. Planirao i izveo napad na amer. flotu u bazi Pearl Harbor 7. XII. 1941. Istaknuo se u borbama na Tihom oceanu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: