Yang, Chen Ning

Chen Ning Yang
Yang, Chen Ning, kin.-amer. fizičar (Hefei, Anhui, Kina,1. X. 1922). Poznat po svojim dostignućima iz statističke mehanike i principa simetrije. S Tsung-Dao Leejem podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1957. za rad na narušavanju pariteta u slabim nuklearnim interakcijama, koji je Chien-Shiung Wu eksperimentalno potvrdio. Primivši nagradu, između te dvojice fizičara nastala je razmirica koja traje i danas oko toga tko je prvi predložio model narušavanja pariteta, danas važnog objašnjenja slabih nuklearnih reakcija. Yang je ostvario i golem doprinos znanosti s Robertom Millsom u razvoju novih klasa baždarne teorije (Yang-Millsova teorija) koja je danas važan dio standardnog modela fizike čestica.