Yellowstone National Park

Yellowstone National Park, Mammoth Hot Springs
Yellowstone National Park, najstariji i jedan od najvećih nac. parkova u svijetu, osn. 1872. Nalazi se u sjeverozap. dijelu sav. države Wyoming i manjim dijelom u sav. državama Montana i Idaho; površine 8983 km2. Sastoji se ugl. od vulkanskih ravnjaka prosj. visine 2440 m, ugl. prekrivenih šumom. Poznat kao područje s najvećom koncentracijom geotermalnih pojava na svijetu (o. 10 000 vrućih izvora; najpoznatiji Mammoth Hot Springs), među kojima su najpoznatiji gejziri (više od 200; najpoznatiji Old Faithful). Poznat po lijepim krajolicima; jezera Yellowstone i Shoshone, rijeke Yellowstone (poznati duboki kanjon) i Snake. Planinska flora i fauna (bizoni, jeleni, karibui, medvjedi, vukovi, kojoti, ptice, ribe i dr.). Na Uneskovu popisu svj. prir. baštine od 1978.