Yonne

Yonne
Yonne, dep. u regiji Bourgogne, sred. Francuska; 7425 km2, 343 300 st. Nizinsko i brežuljkasto područje sr. dijela toka i porječja istoimene rijeke (duga 290 km) koja presijeca dep. u smjeru S–J. Šumovito i travnjačko područje. Uzgoj žitarica i krmnoga bilja, vinogradarstvo (poznata vina); stočarstvo. Manja drvna i prehr. ind. Razvijen turizam (slikoviti gradići, pov. crkve i dvorci, ladanjski život); dobra prom. povezanost s Parizom. Veći gradovi: Auxerre (gl. grad), Sens (jedna od najstarijih got. katedrala u Francuskoj), Avallon, Pontigny.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: