zaposlenost

zaposlenost, stanje ljudi koji imaju posao. Najčešća je podjela zaposlenih na: zaposleni kod nekoga, samozaposleni i voj. služba. U kategoriju zaposlenih ulazi se prvim zapošljavanjem ili ponovnim zapošljavanjem, a iz nje se izlazi otkazom, umirovljenjem ili smrću. Razina z. u nekoj zajednici ovisi o kretanjima ponude i potražnje za radom u određenom vremenu. Dva su značajna stanja zaposlenosti: nepotpuna i puna zaposlenost. Nepotpuna je z. kada su ljudi iz ekon. razloga prisiljeni prihvatiti posao u zanimanjima za koja su prekvalificirani te im donose niže nadnice nego da rade u onim zanimanjima za koja su kvalificirani. Puna z. definira ono stanje na tržištu rada kada ne postoji stvarni višak agregatne potražnje za radom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: