zabluda

zabluda, sud, ocjena ili postupak zasnovan na pogrešnim pretpostavkama ili predrasudama; pogrešno mišljenje. U pravu, pogrešna predodžba o postojanju ili sadržaju prav. odredbe; nesklad između predodžbe o nekoj relevantnoj činjenici i njezina stvarnog stanja. U rim. pravu., z. je mana volje, oblik nesvjesnog nesklada volje i očitovanja. Razlikuju se z. o pravu (error juris), z. o činjenicama (error facti) i z. o motivu (error in motivo). Z. koja se odnosi na elemente prav. posla, iznimno i na pobude za sklapanje posla, može biti uzrok pobijanja i poništenja prav. posla.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: