zajedničko tržište

zajedničko tržište, ekon. integracija dviju ili više zemalja među kojima postoje istovjetni uvjeti trgovine. Po stupnju integracije prethodi mu zona slobodne trgovine i carinska unija, dok najviši stupanj ekon. integracije predstavlja ekon. unija. Područje z. t. osim carinske unije, odn. nepostojanja carinskih i necarinskih ograničenja trgovine, karakterizira i slobodno kretanje proizvodnih čimbenika, roba, usluga, ljudi i kapitala. Primjeri z. t.: Srednjoamer. zajedničko tržište (CACM), Karipsko zajedničko tržište (CACOM) i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: