zakup

zakup, ugovorni odnos dviju ili više strana kojim se utvrđuju prava i obveze između zakupodavca, osobe koja predaje na korištenje određenu vrijednost, najčešće zemljište ili neku drugu nekretninu, i zakupnika, koji tu istu vrijednost prima na korištenje u određenomu vremenskom razdoblju, uz određenu naknadu, zakupninu. Zakupodavac mora biti vlasnik ili prav. ovlaštenik predmeta ugovora koju daje u z. da bi ugovor o zakupu bio valjan. Z. kao obvezno-prav. odnos postoji samo u društvima u kojima je uređeno privatno vlasništvo i poduzetništvo te se na njima temelji gosp. djelatnost poslovnih subjekata.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: