zalog

zalog, vrsta osiguranja tražbine vjerovnika kojom vjerovnik dobiva pravo naplate svojega potraživanja prije ostalih vjerovnika iz vrijednosti tuđe stvari ako potraživanje založnoga vjerovnika prema založnomu dužniku iz osnovnoga prav. posla ne bude plaćeno po dospijeću. Na stvar koju dužnik daje u z. vjerovnik stječe založno pravo. Zalogom se mogu osigurati sva potraživanja, kako novčana, tako i nenovčana, pod uvjetom da z. ima novčanu vrijednost. Prestankom potraživanja iz bilo kojeg razloga prestaje i vjerovnikovo založno pravo.