zastara

zastara, prestanak primjene ili izvršenja sankcije za kazneno djelo; gubitak ovlaštenja za ostvarenje nekog prava zbog proteka određenog vremena tijekom kojega je propušteno korištenje takvih ovlaštenja. U kaznenom pravu, gubitak prava na procesiranje počinitelja kaznenog djela ako do isteka određenog roka nije pokrenut kazneni postupak. U građ. pravu, gašenje prava na ostvarenje, odn. zaštitu nekog subjektivnoga prava, npr. naplatu tražbine, vršenja prava služnosti i sl. Vrijeme zastare određeno je zakonom različito za pojedina kaznena djela.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: