Zilliacus, Konni

Zilliacus, Konni, brit. političar (Tokyo, 13. IX. 1894 – London, 6. VII. 1967). Član lijevoga krila Laburističke stranke. Visoki povjerenik Društva naroda 1932–38, dao ostavku zbog komadanja Čehoslovačke. Zastupnik u parlamentu 1945–50. i 1957–67. Protivnik nuklearnog naoružanja i NATO-a, više puta zbog toga isključivan iz stranke. Podupro Jugoslaviju u sukobu protiv Informbiroa 1948. Djela: Između dva rata; Izabrao sam mir; Zrcalo prošlosti; Tito od Jugoslavije.