Zlatarić, Dominko (Dinko)

Dominko Zlatarić
Zlatarić, Dominko (Dinko), hrv. književnik (Dubrovnik, 1558 – Dubrovnik, 1613). Obrazovan u Padovi, gdje je na sveučilištu uživao velik ugled. Pisao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem naše i tal. petrarkističke poezije. Smatra ga se “bembističkim” pjesnikom bogata i manirističkog izraza. Posebno se istaknuo kao prevoditelj (preveo Tassovu Amintu, s grč. Sofoklovu Elektru dvostruko rimovanim dvanaestercem, a u nekim lirskim dijelovima osmeračkim kvartinama). Važ. djela: Ljubmir (pastirska pripovijest, 1580); Ljubav i smrt Pirama i Tizbe, 1597; Djela Dominka Zlatarića, 1899.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: