Zmajević, Matija

Matija Zmajević
Zmajević, Matija, hrvatski pomorac (Perast, Crna Gora, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, 3. IX. 1735). Od 1712. u Rusiji u službi cara → Petra I. Velikog, od 1721. kontraadmiral, a 1725. admiral. Istaknuo se u borbama sa Šveđanima, izgradnji ratne luke u Petrogradu i osnivanju flote u Kaspijskom jezeru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: