zvučna barijera

zvučna barijera, zvučni zid, mehanička pojava sabijanja zraka ispred aviona i pojave udarnoga vala kada avion leti brzinom približnoj brzini zvuka. Pritom se povećava otpor zraka, a smanjuje sile uzgona na avion. Intenzitet tih efekata slabi kada brzina poraste iznad brzine zvuka te dolazi do takozvanoga probijanja zvučnoga zida.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: