žarište

žarište ili fokus (lat. focus) 1. fiz U optici, točka u kojoj se sijeku zrake (ili njihovi produžeci) nakon prolaska kroz neki optički uređaj ili odbijanja od njega. Ž. može biti realno (u njemu se zrake realno sijeku) i virtualno ili imaginarno (u njemu se ne sijeku zrake, nego samo njihovi produžeci). Kod konvergentne leće ž. se nalazi iza nje, a kod divergentne ispred leće. Kod zrcala je obrnuto. 2. astron Jedna od dviju točaka na velikoj osi elipse u kojoj se nalazi nebesko tijelo. Tako je npr. Sunce u jednom od žarišta elipsa po kojima se gibaju planeti Sunčeva sustava. 3. mat Jedna od čvrstih točaka F u ravnini sa svojstvom da je udaljenost od bilo koje točke krivulje (elipse) do jednoga i do drugoga žarišta konstantna i jednaka velikoj osi elipse. Elipsa i hiperbola imaju dva, a parabola jedno ž. Elipsa, čija se žarišta poklapaju, jest kružnica. Pojam potječe od grč. matematičara Apolonija, a naziv focus (“ognjište”) uveo je Kepler (1604). 4. med Mjesto odakle se širi bolest, upala i sl. → fokalna infekcija