ždralovi

ždralovi, sivi ž., Grus grus
ždralovi (Gruidae), porodice ptica iz reda ždralova (Gruiformes). Velike ptice dugih nogu i duga vrata. Mogu imati ukrasno perje. Imaju prodoran glas koji se dodatno pojačava u zavojitu i dugu dušniku. Kroz Hrvatsku za vrijeme seobe prolazi sivi ždral (Grus grus). Ta se vrsta gnijezdi u močvarama sjeveroist. Europe, a zimuje u sjev. Europi.