Žminj

Žminj, župna crkva sv. Mihovila
Žminj, naselje i središte istoimene općine u Istarskoj županiji, na vapnenačkom brežuljku, 10 km južno od Pazina; leži na 355 m nadmorske visine. Naselje ima 798, a općina 3483 stanovnika (2011). Poljodjelstvo, stočarstvo, peradarstvo; manja industrija gumenih proizvoda, obrti. Barokna župna crkva sv. Mihovila (dograđena u XVII. st.), kapele sv. Antuna (XIV. st.), sv. Bartolomeja (XVI. st.); ostatci srednjovjekovne utvrde. U Žminju se održava Sabor čakavskoga pjesništva. U okolici su ležišta boksita. U sastavu općine 33 su naselja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: