žrtvenik

žrtvenik Ara Pacis u Rimu
žrtvenik, mjesto uređeno za prinošenje žrtve božanstvu. U Rimljana, obični ž. nazivao se ara (lat. ardere gorjeti), a ž. gl. božanstvu altare, koji se nalazio ispred ulaza u hram. U kršćanstvu simboličnu funkciju žrtvenika ima oltar.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: