AKF dijagram

AKF dijagram, trokomponentni dijagram koji pokazuje kemijski karakter stijene; koristi se kod metamorfnih stijena, A = Al2O3 + Fe2O3 – (CaO+Na2O), K = K2O, F = FeO + MgO + MnO.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: