alpinska orogeneza

alpinska orogeneza, orogenetski procesi tijekom mezozoika i kenozoika kojim su nastale najviše planine Europe (Alpe, Dinaridi, Apenini, Karpati, Betijski Kordiljeri), Azije (Himalaja) i Amerike (Stjenjak, Ande). Metamorfizam starijih stijena, boranje i navlačenje. Više faza, najintenzivnija u tercijaru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: