alternativni izvori energije

alternativni izvori energijerazlični izvori koji su ekološki prihvatljivi i osjetno manje onečišćuju (ili uopće ne onečišćuju) okoliš, za razliku od fosilnih izvora (ugljen, nafta, plin), drva, hidroenergije ili nuklearne energije. Solarne ćelije iskorišćuju sunčanu energiju, suvremene vjetrenjače energiju vjetra, morske elektrane plimu i oseku (Francuska i Kanada), bioplin se dobiva preradom organskog otpada na poljodjelskim farmama. U alternativne izvore energije spada geotermalna energija i drugi izvori. Zasad se iz takvih izvora energije zadovoljava samo 2% energetskih potreba.