Ampèreov zakon

Ampèreov zakon, osnovna veza između elektriciteta i magnetizma, matematički izraz za magnetsko polje električne struje. Njime je postavljena osnova elektromagnetske teorije. Struja koja teče kroz vodič stvara magnetsko polje koje je razmjerno jakosti struje, duljini vodiča, a obrnuto razmjerno udaljenosti od vodiča. Smjer magnetskog polja okomit je na struju. Ako kroz dva usporedna vodiča struja teče u istom smjeru, vodiči se privlače; u protivnom se odbijaju.