bzug Savitzky, Bella

Bella Savitzky Abzug
Abzug Savitzky, Bella, američka pravnica i feministkinja (New York, 24. VII. 1920 – New York, 31. III. 1998). Istaknula se obranama optuženika u makartističkim progonima 1950-ih. Prvakinja Američkog saveza za građanske slobode (ACLU), predstavnica demokrata u američkom Kongresu 1970–76. Autorica poznatog Akta o slobodi informacija i privatnosti. Poznata pod nadimkom “Bojovna Bella”. Djela: Bella ide u Washington (1972), Jaz između spolova: vodič američkih žena za stjecanje političke moći (1984).