Akashi, Yasushi

Yasushi Akashi
Akashi, Yasushi, japanski diplomat (Akita, 19. I. 1931). Radi u UN-u od 1957. Vodio mirovnu operaciju UN-a u Kambodži koja je dovela 1992. do sklapanja mirovnog sporazuma. Posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a za bivšu Jugoslaviju od siječnja 1994. do listopada 1995. Njegov mandat obilježen je najvećim masakrima u BiH: srpskim napadom na Goražde početkom 1994. i padom Srebrenice u kolovozu 1995. Djelo: Granice UN diplomacije i budućnost posredovanja u sukobima (1995).