austrijska škola

austrijska škola, tradicija ekonomskog mišljenja koja se razvija u posljednjoj trećini XIX. stoljeća pod utjecajem → Carla Mengera, a potom → Eugena von Böhm-Bawerka, Friedricha von Wiesera i dr. Za razliku od klasičnih shvaćanja po kojima je vrijednost objektivno svojstvo dobara (povezano s troškovima proizvodnje), austrijska škola stvara subjektivnu teoriju u kojoj se vrijednost temelji na potrošačevu užitku, korisnosti dobra. Dodatne jedinice potrošnje pak donose sve manju korisnost pa postaje važna analiza granične potrošnje i korisnosti (takozvana marginalistička analiza). Zbog naglaska na subjektivnom elementu, na individualno različitim potrebama i motivima, tu se školu naziva i psihološkom. Najistaknutiji nastavljači austrijske tradicije u XX. stoljeću jesu → Friedrich August von Hayek i → Ludwig von Mises.