Becker, Gary Stanley

Gary Stanley Becker
Becker, Gary Stanley, američki ekonomist (Pottsville, Pennsylvania, 2. XII. 1930). Profesor ekonomije i sociologije na Sveučilištu u Chicagu, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1992. Smatra da ljudi u većini svojih ponašanja donose racionalne ekonomske odluke temeljene na osobnom interesu pa s toga stajališta primjenjuje ekonomsku analizu na ponašanja kojima se tradicionalno ne bavi ekonomija nego sociologija ili antropologija. Najveći je njegov doprinos ekonomskoj znanosti knjiga Ljudski kapital (1964), u kojoj dokazuje da su investicije u naobrazbu pojedinca analogne poslovnim investicijama u opremu. U knjizi Rasprava o obitelji (1981) analizira kućanstvo kao tvornicu koja proizvodi dobra i usluge osobne potrošnje (hrana, briga o djeci i dr.). Sličan mu je pristup u knjigama Ekonomika diskriminacije (1957) i Eseji o ekonomici zločina i kažnjavanja (1974).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: