Bernadette Soubirous, sv.

Bernadette Soubirous, sv. (redovničko ime Marie-Bernard), francuska redovnica (Lourdes, 17. II. 1844 – Nevers, 16. IV. 1879). Kao obična djevojka doživjela 1858. u jednoj špilji u Lourdesu niz vizija u kojima je razgovarala s Blaženom Djevicom Marijom. Nakon što je Crkva 1862. dopustila hodočašća i javni kult, Lourdes se razvio u najveće i najposjećenije Marijino svetište u Katoličkoj crkvi. Bernadette je 1866. ušla u samostan redovnica sestara ljubavi i kršćanske pouke. Proglašena sveticom 1933.