Bonifacije VII.

Bonifacije VII. (pravo ime Francone), protupapa VI –VII. 974. i VIII. 984 – VII. 985. (Rim, ? – Rim, VII. 985). Izabrao ga papom grof Crescenzi, koji je digao bunu u Rimu protiv cara Otona II. Kada je ugušena buna, pobjegao je u Carigrad. Nakon careve smrti ponovno ga je izabrala stranka krescencijanaca; osvećivao se protivnicima. Nakon smrti (možda ubijen) tijelo su mu vukli ulicama Rima i ostavili pod kipom konjanika Marka Aurelija na Kapitolu.