Bonnaire, Sandrine

Bonnaire, Sandrine, francuska filmska glumica (Clermont-Ferrand, 31. V. 1967). Nestandardne privlačnosti, afirmirala se ulogama ženskih likova sklonih devijaciji. Jedna od najuglednijih i međunarodno najpoznatijih francuskih glumica u 1980-ima i 1990-ima. Osobito se istakla u filmovima Naše ljubavi (1983), Policija (1985) i Pod suncem sotone (1987) Mauricea Pialata, Bez krova i zakona (1985) Agnès Varde, Izvršenje (1994) i Srećom postoji laž (1994) Claudea Chabrola, Kradljivac života (1998) Yoa Angela.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: