Černomirdin, Viktor Stepanovič

Černomirdin, Viktor Stepanovič, ruski političar (Orneburška oblast, 9. IV. 1938 – Moskva, 3. XI. 2010). Završio Politehnički institut u Samari. Glavni inženjer orenburške rafinerije i direktor državne naftne kompanije 1973–82. Zamjenik ministra naftne industrije i plina 1982–85. i ministar 1985–89. Član CK KPSS-a 1986–90. Zamjenik premijera 1992. Predsjednik vlade 1992–98. Osnivač centrističkoga političkog pokreta Rusija je naš dom. Pristaša umjerenih reformi, optuživan za oslonac na pripadnike staroga birokratskog aparata.