Borden, Robert Laird

Robert Laird Borden
Borden, Robert Laird, kanadski političar (Grand-Pré, 26. VI. 1854 – Ottawa, 10. VI. 1937). Odvjetnik od 1878; zastupnik u Donjem domu pokrajine Halifax od 1896. Vođa konzervativne opozicije od 1901. Predsjednik vlade Kanade 1911–20. Prvi podanik jednoga britanskog dominiona koji je bio član ratnoga kabineta Velike Britanije 1917–19. Odigrao važnu ulogu u preobrazbi Kanade od kolonije u modernu državu.