bugarski jezik

bugarski jezik, jedan od južnoslavenskih jezika, s oko 9 milijuna govornika u Bugarskoj te u istočnoj Srbiji, Rumunjskoj, Grčkoj, Ukrajini i drugdje. Književni jezik nastavlja se i na crkvenoslavenski; na početku novobugarskoga jezičnoga vremena (XVIII–XIX. stoljeće) jak je utjecaj ruskoga. Standardni se jezik temelji na sjeveroistočnim govorima, u XX. stoljeću pod utjecajem zapadnih, na čijem je području glavni grad Sofija. Piše se ćirilicom.