bukovača

bukovača, Pleurotus ostreatus
bukovača (Pleurotus ostreatus), jestiva gljiva sive boje iz porodice Lentinaceae; široka, ekscentrična i asimetrična klobuka poput školjke, malo ulegnuta iznad stručka. Raste busenasto na panjevima i živom listopadnom drveću, uzgaja se i na umjetnim hranilištima. Slična joj je brestovača, koja raste na povaljenim stablima i panjevima brijestova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: