Champfleury

Champfleury (pravim imenom i prezimenom Jules François Félix Husson), francuski književnik i kritičar (Laon, 10. IX. 1821 – Sèvres, 6. XII. 1889). Snažno zagovarao realizam u književnosti smatrajući da je romantizam u potpunosti zastario, što izlaže u zbirci članaka Realizam (1857). Autor velikog broja romana, među kojima se izdvajaju Doživljaji gospođice Mariette; Građani Molincharta i Patnje profesora Delteila. Pisao studije o → Balzacu, → Courbetu, braći Le Nain i drugima, a objavio i Povijest karikature.