Cheney, Richard Bruce

Cheney, Richard Bruce, amer. političar (Lincoln, 30. I. 1941). Pomoćnik dir. Ureda za ekon. inicijative 1969–70. Član stožera Bijele kuće 1970–71; pomoćnik dir. Savjeta za nadzor troškova života 1971–73. Zamjenik, potom šef stožera predsj. G. Forda 1974–77. Zastupnik u Kongresu 1978–89; drž. tajnik za obranu u kabinetu G. H. Busha 1989–93. Zalagao se za smanjenje voj. budžeta predsj. Reagana; protivio se prodaji superračunala Rusiji; formulirao vojnu strategiju SAD-a u Zaljevskom ratu 1991. Potpredsjednik SAD-a od 2000. do 2008.