Ciampi, Carlo Azeglio

Ciampi, Carlo Azeglio, talijanski političar i državnik (Livorno, 9. XII. 1920 – Rim, 16. IX. 2016). U Pisi studirao humanistiku i pravo (diplomirao 1946). Direktor u više talijanskih i međunarodnih banaka do 1979. Guverner Narodne banke 1979–93. Predsjednik vlade 1993–94. Predsjednik republike 1999–2006. Jedan od vodećih zagovornika monetarne reforme i uključivanja talijanske valute u europski monetarni sustav.