Córdoba

Córdoba, provincija u sz Kolumbiji; 25 020 km2, 1 418 900 st., gl. grad Montería. S J se prema široj nizini uz Karipsko more pružaju ogranci Anda između kojih su doline r. Sinú i San Jorge. Važno govedarsko područje. Svjetski važna ležišta nikla kod Monte Libana (otvoreni kop Cerro Matoso). Na J znatan dio provincije u sklopu NP Paramillo.