Velzek, Ante

Velzek, Ante, hrv. nakladnik, ured. i prevoditelj (Imotski, 16. XI. 1902 – Zagreb, 29. III. 1955). U Zagrebu 1934. osnovao nakladu Binoza svjetski pisci koja je 1941. preimenovana u Naklada Antun Velzek. Nakon II. svj. rata radio u Matici hrvatskoj. Objavio više od 130 knjiga; pisao o nakladništvu, popularizirao knjigu; organizator 1. izložbe knjiga na Zagreb. zboru.