Esnault-Pelterie, Robert Albert Charles

Esnault-Pelterie, Robert Albert Charles, franc. inženjer, pilot i konstruktor (Pariz, 8. XI. 1881 – Nica, 6. XII. 1957). Jedan od pionira astronautike i raketne tehnike. Bavio se astronautikom, izvodio prve pokuse s raketama. Konstruirao prvi monoplan (1907) sa sedmerocilindričnim motorom, i prvi zvjezdasti zrakoplovni motor.