Hashimoto, Ryutaro

Ryutaro Hashimoto
Hashimoto, Ryutaro, jap. političar (Soja, 29. VII. 1937 – Tokyo, 1. VII. 2006). Član Liberalne demokr. stranke (LDP). Zastupnik u Parlamentu od 1963. Ministar zdravstva, prometa i financija 1989–91, trgovine 1994–96. Predsj. vlade 1996– 2000. Predsj. LDP-a od 1996. Poduzeo mjere za oživljavanje jap. gospodarstva koje se suočilo prvi put s ekon. poteškoćama.