McDonald’s Corporation

McDonald’s Corporation, najveći svj. lanac restorana brze hrane. Djeluje na dva načina: da sam gradi i vodi restorane, ili ih daje u franšizu, odn. vlasnici restorana s McDonald’sovim imenom obvezuju se da će se držati standarda koji vrijede u svim restoranima te da će plaćati određenu naknadu za korištenje imena. Korporacija je osnovana suradnjom Richarda i Mauricea McDonalda, koji su držali restoran u San Bernardinu, i Raya Kroca, koji je otvorio restoran u franšizi u Des Plainesu (Illinois) 1954. Danas tvrtka ima više od 30 000 restorana u o. 120 država diljem svijeta. Sam brand McDonald’s i neki njihovi proizvodi, poput Big Maca, spadaju među najpoznatije i najprepoznatljivije svj. brandove.