Udatny, Vladimir

V. Udatny, Omladinsko jezero
Udatny, Vladimir, hrvatski slikar i grafičar (Voćin, 23. I. 1920 – Rijeka, 6. VIII. 1972). Akademiju završio u Zagrebu 1949; grafiku usavršavao kod T. Krizmana. Od 1952. živio u Rijeci. Slikao krajolike, figuralne kompozicije i portrete često mijenjajući stilske izraze (od postimpresionističkog preko apstraktnog do nadrealističkog). Bavio se i grafičkim oblikovanjem i scenografijom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: