Ellington, Edward Kennedy (Duke)

Edward Kennedy (Duke) Ellington
Ellington, Edward Kennedy (Duke), američki jazz pijanist i skladatelj (Washington, 29. IV. 1899 – New York, 24. V. 1974). Jedna od najistaknutijih ličnosti u povijesti jazza. Sa 16 godina počeo javno nastupati, od 1922. u New Yorku svirao u više sastava, 1926. osnovao vlastiti jazz orkestar, smatran najboljim i uzornim jazz sastavom. S njim je u više navrata gostovao u Europi, a koncertirao u Metropolitanu i Carnegie Hallu. Napisao oko 1500 skladbi. U njima su zamjetna 4 stilska razdoblja – jungle (do 1939, Mood Indigo; Solitude; Caravan), swing (do 1944, Perfume Suite; Perdido), pod utjecajem egzotike do 1954. (A Tone Parallel to Harlem; Liberian Suite; Black, Brown and Beige) i sintetski stil (od 1954). Skladao za klavir, orkestar, scensku i filmsku glazbu, operu Boola, aranžmane.