Sabol, Željko

Željko Sabol
Sabol, Željko, hrvatski povjesničar umjetnosti, likovni kritičar i pjesnik (Bjelovar, 28. XI. 1941 – Zagreb, 5. IX. 1991). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu. Bio je voditelj galerije Forum, a od 1980. urednik u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža”. Objavljivao je pjesme uglavnom egzistencijalističke inspiracije (Kao krug na vodi, 1969; Sve je skriveno u tvome imenu, 1979. i dr.), monografije (D. Jelavić, 1988), predgovore katalozima i likovne kritike. Napisao brojne tekstove popularnih šansona (Djevojka za jedan dan; Sve se vraća, sve se plaća; Zakuni se ljubavi i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: