Euroazija

Euroazija (ili Eurazija), geogr. naziv za najveću uobičajeno izdvojenu kopnenu cjelinu koju zajedno čine široko povezane (Jugorski prolaz – Kaspijsko jezero, oko 3300 km) Europa i Azija; oko 54,7 miliona km2. Budući da se Europa kao zaseban kontinent odvaja od Azije, zbog svojih društvenogeografskih posebnosti i svojevrsnog europocentrizma naziv Euroazija upotrebljava se kada se želi naglasiti prirodno-geografska cjelovitost te kopnene cjeline. Razmjerno uska veza s Afrikom uzrok je da se Stari svijet (Europa, Azija i Afrika zajedno) obično ne izdvaja kao jedinstvena kopnena cjelina.