Enescu, George (Georges Enesco)

George Enescu (Georges Enesco)
Enescu, George (Georges Enesco), rumunjski violinist, skladatelj i dirigent (Liveni-Vârnav, 19. VIII. 1881 – Pariz, 4. V. 1955). Studirao u Beču i Parizu, od 1946. živio u Parizu. Koncertirao u Europi i Americi, bio dirigent u Bukureštu, utemeljio i vodio simfonijski orkestar George Enescu u Iaşiju, u Parizu bio član klavirskoga trija s Alfredom Casellom i Louisom Fournierom, održavao tečajeve interpretacije u Parizu, Sieni i u SAD-u. Među njegovim učenicima bili su Y. Menuhin, A. Grumiaux i Ch. Ferras. Djela: 8 simfonija, 2 rumunjske rapsodije, koncert za violinu i dr.