ukrajinski jezik

ukrajinski jezik, jedan od istočnoslavenskih jezika (s ruskim i bjeloruskim). Njime govori više od 50 milijuna ljudi, i to u Ukrajini, 1,9 milijuna u Rusiji, oko 230 000 u Poljskoj, oko 400 000 u Moldaviji, 140 000 u Bjelorusiji, u Mađarskoj, Vojvodini i drugdje. U Hrvatskoj oko 3300 (kulturno središte Vukovar), također u iseljeništvu (2 milijuna u SAD-u i Kanadi, itd.). Dijalekti se dijele na grupe jugoistočnu, jugozapadnu i sjevernu. Piše se vlastitom ćirilicom. Počeci jezika jesu u staroistočnoslavenskom (staroruskom), prve se specifičnosti ukrajinskoga jezika pojavljuju u tekstovima od XII. stoljeća, jezik se znatnije razvija od XIV. do XVI. stoljeća.